Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej

Kategoria > Dostępność
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej, ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje

Jednostka prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli z terenu Gminy Dobra.

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek  7.00 – 15.00

Kontakt do Sekretariatu  tel. 91 311 37 38, 
e-mail: sekretariat@zeasdobra.pl

Tu załatwisz swoje sprawy, w tym:

  • złożysz wniosek o zapewnienie dowozu do szkoły/placówki dla ucznia niepełnosprawnego,
  • zgłosisz realizację obowiązku szkolnego,
  • złożysz wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  • złożysz wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  • złożysz wniosek o wpis do ewidencji placówek oświatowych niepublicznych.

Masz problem z poruszaniem się ?

Do budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach. W każdej sprawie pomoże Ci nasz pracownik. Do budynku zapewniamy wstęp z psem asystującym.

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej