Straż Gminna w Dobrej

Kategoria > Dostępność
Straż Gminna w Dobrej

Straż Gminna w Dobrej, ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo

Godziny pracy:

Kwiecień-wrzesień: poniedziałek- piątek 07:00-22:00, sobota 07:00-15:00

Październik -marzec: poniedziałek- piątek 07:00-20:00, sobota 07:00-15:00

Kontakt do sekretariatu (poniedziałek-piątek) 07:00-15:00 tel. 91 311 52 56,
e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

Tu załatwisz swoje sprawy, w tym zgłosisz:

  • nielegalne wysypiska, zaśmiecanie, spalanie śmieci, bałagan,
  • zakłócanie spokoju, ciszy nocnej przez mieszkańców, publiczne spożywanie alkoholu,
  • niebezpieczne zwierzęta, psy,
  • nieprawidłowe parkowanie,
  • konieczność pomocy osobom bezdomnym,

Masz problem z poruszaniem się ?

Pomieszczenia Straży Gminnej znajdują się na pierwszym piętrze, co utrudnia obsługę osób niepełnosprawnych. Alternatywnie zapewniamy możliwość obsługi na parterze budynku w pomieszczeniach Wydziału ds. Obywatelskich.

Przy budynku zlokalizowany jest parking i podjazd dla osób niepełnosprawnych. W każdej sprawie pomoże Ci nasz pracownik. Do budynku zapewniamy wstęp z psem asystującym.

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej