Koordynator ds. dostępności

Kategoria > Dostępność

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

W Gminie Dobra tę funkcję pełni Marek Grąbczewski.

Jego zadaniem jest określanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i podjęcie działań w celu ułatwienia ich funkcjonowania w przestrzeni urzędu i innych jednostek Gminy Dobra oraz wsparcie w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Dobra.

Ponadto - przygotowuje i koordynuje wdrożenie przez Gminę planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Monitoruje wnioski o zapewnienie dostępności i skargi na brak dostępności.

Monitoruje przypadki braku dostępności i analizuje rozwiązania alternatywne.

Chcesz się skontaktować z koordynatorem do spraw dostępności ?

Telefon: 607 123 474

e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej