Dane teleadresowe

Kategoria > Informacje ogólne

Godziny pracy Urzędu:

- poniedziałek 8:30 – 16:30

- wtorek – piątek  7:00 -15:00

 

Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Dobra możliwy jest też telefonicznie lub przez internet - drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap ( www.epuap.gov.pl ).

 

Sekretariat Urzędu Gminy

ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

tel. 91 311 30 48,  e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl

 

Sekretariat Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

tel. 91 311 32 36, e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl

 

Sekretariat Wydziału ds. Obywatelskich

ul. Lipowa 51 Wołczkowo, 72-003 Dobra

tel. 91 311 22 81, e-mail: wso@dobraszczecinska.pl

 

Sekretariat Wydziału ds. Ochrony Środowiska

ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

tel. 91 311 23 06, e-mail: wos@dobraszczecinska.pl

 

Sekretariat Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji

ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra

tel. 91 311 34 87, e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

 

Sekretariat Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

tel. 91 424 19 76, e-mail: sekretariatpp@dobraszczecinska.pl

 

Sekretariat Wydziału ds. Podatków

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

tel. 91 441 05 23, e-mail: sekretariatwp@dobraszczecinska.pl

 

Komórki Urzędu

Imię i nazwisko pracownika, stanowisko

Numer
telefonu

Dni przyjęć

Numer
pokoju

Urząd Gminy Dobra,
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 -16.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl

Sekretariat  
Wójta  Gminy 

Aneta Sobierajska

Sekretarka

91 311 30 48

 

poniedziałek

830 – 1630

wtorek - piątek

700 – 1500

8

Sekretariat  
Wójta  Gminy 

Rita Gradel

Sekretarka

91 441 05 08

 

Skarbnik Gminy

Jolanta Jankowska

91 311 30 48

4

Sekretarz Gminy

Rozalia Adamska

91 311 30 48

13

Ds. podatków od osób prawnych

Wioletta Sikora

Inspektor

91 424 19 75

2

Ds. informatycznych

Kowalewska Kinga
Inspektor

91 441 05 00

1

Ds. funduszy unijnych

Agnieszka Nastalczyk
Specjalista

91 441 05 41

2

Zastępca Skarbnika

Marta Jankowska

91 311 30 48

3

Ds. płac

Marzena Ciszewska
Inspektor

91 311 31 77

Ds. księgowości

Bożena Łukasiewicz
Główny Księgowy

91 311 34 18

5

Ewa Paszul
Inspektor

91 441 05 02

Katarzyna Borowska
Inspektor

91 441 05 02

Renata Jankowska
Inspektor

91 441 05 03

Izabela Rawicka
Inspektor

91 311 34 18

6

Karolina Przeździęk
Specjalista

91 424 19 78

Ds. dotacji oświatowych

Justyna Hummel
Specjalista

91 424 44 92

7

Ds. komunikacji autobusowej, wieczystego użytkowania

Alina Ziental
Inspektor

91 424 44 92

Ds. podatków - podatek od środków transportowych, ubezpieczenia OC rolników

Małgorzata Pawłowicz
Inspektor

91 311 33 21

Ds. Kadr

Tamara Gębuś
Inspektor

91 424 44 93

10

Sylwia Wójtowicz
Inspektor

91 441 05 04

Ds. obsługi Rady Gminy

Magdalena Szemrak
Specjalista

91 424 19 57

11

Julia Skupińska
Referent

91 424 19 57

Ds. windykacji, dotacji

Renata Łuniewska
Główny specjalista

91 424 19 74

14

Ds. windykacji

Agnieszka Wachowicz
Referent

91 441 05 11

14

Ds. egzekucji

Brygida Borycka
Specjalista

91 424 44 90

15

Jolanta Fuerst
Inspektor

91 441 05 10

Fax

 

91 424 15 45

 

 

Kasa

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 16:00

wtorek i piątek 11:00 - 14:00

środa i czwartek 9:00 - 14:00

Wydział ds. Podatków,

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 -16.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: sekretariatwp@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Żaneta Łopyta

91 441 05 23

poniedziałek

830 – 1630

wtorek - piątek

700 – 1500

3

Sekretariat

Agnieszka Sobkowiak
Inspektor

91 441 05 23

1

Ds. podatków od osób fizycznych – miejscowość Dobra, Płochocin, Grzepnica, Sławoszewo

Renata Wasiluk
Inspektor

91 441 05 01

2

Ds. podatków od osób fizycznych- miejscowość Bezrzecze, Lubieszyn, Redlica, Wąwelnica

Dorota Gierszewska
Inspektor

91 441 05 17

4

Ds. podatków od osób fizycznych - miejscowość Mierzyn 1, Mierzyn 3

Ewa Dąbkowska
Inspektor

91 311 33 19

5

Ds. podatków od osób fizycznych - miejscowość Mierzyn 2, Skarbimierzyce

Karolina Łęcka
Inspektor

91 311 33 19

Ds. podatków – księgowanie wpłat, zaświadczenia

Stefania Mikuła
Inspektor

91 311 33 19

Ds. podatków od osób fizycznych - miejscowość Buk, Łęgi, Wołczkowo

Joanna Mecherska
Inspektor

91 424 44 91

6

Ds. podatków od osób fizycznych - miejscowość Dołuje, Kościno, Stolec, Rzędziny

Joanna Orłowska
Inspektor

91 424 44 91

Urząd Gminy Dobra, 

Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy

 ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 -16.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00
(wtorek i piątek wyłączone z obsługi interesantów)

e-mail: sekretariatpp@dobraszczecinska.pl

Kierownik Referatu

Zofia Wajda

91 424 19 76

poniedziałek  830 – 1630

środa, czwartek 700 – 1500

Sekretariat

Anna Dunaj-Komarzyńska
Specjalista

91 424 19 76

poniedziałek  830 – 1630

wtorek – piątek
700 – 1500

Ds. warunków zabudowy

Budownictwo mieszkaniowe

Beata Kowalewska
Inspektor

91 422 56 07

poniedziałek  830 – 1630

środa, czwartek 700 – 1500

Małgorzata Graboń
Inspektor

91 422 56 07

Anna Kozłowska
Inspektor

91 422 56 07

Ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego -  numeracja porządkowa, nazwy ulic

Magdalena Kurowska-Owsianik
Inspektor

91 422 56 00

Bartosz Grabarek
Referent

91 422 56 00

Urząd Gminy  Dobra

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji,
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 -16.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Tomasz Kakowski

91 311 32 36

poniedziałek  830 – 1630

wtorek – piątek
700 – 1500

2

Sekretariat

Ewelina Kuźnicka
Sekretarka

91 311 32 36

 

Zastępca Kierownika

Dagmara Królak

91 311 32 36

6

Ds. inwestycji

Franciszek Grzeszczak
Główny Specjalista

91 422 57 36

3

 

91 441 05 28

Przemysław Ulas
Inspektor

91 441 05 28

Artur Czarnobrywy
Inspektor

91 441 05 27

Mariusz Wawrzyniak
Inspektor

91 441 05 27

Ds. melioracji

Elżbieta Spychalska
Inspektor

91 441 05 29

4

Ds. Gospodarki gruntami: dzierżawa, sprzedaż gruntów, rozgraniczenia

Wioletta Czarnota
Inspektor

91 424 19 73

poniedziałek  830 – 1630

środa, czwartek 700 – 1500

7

Ds. Gospodarki gruntami: dzierżawa, sprzedaż gruntów, rozgraniczenia

Agata Kaczor
Inspektor

91 441 05 44

Warunki techniczne dla deszczówki

Małgorzata Kuryło
Inspektor

91 422 36 07

5

Sieci wodociągowe

Ewelina Węgierek-Pawłowska
Inspektor

91 422 36 00

Ds. Gospodarki komunalnej - drogi

Karolina Zacharska
Inspektor

91 311 33 81

8

Łukasz Klimczak
Inspektor

91 441 05 30

Piotr Turczynowski
Inspektor

91 311 33 82

Monika Skoczeń
Inspektor

91 422 57 33

4

Ds. zamówień publicznych

Liliana Toczek
Inspektor

91 422 39 22

poniedziałek 
830 – 1630

wtorek – piątek
700 – 1500

8a

Aneta Abramowska
Inspektor

91 422 39 22

Fax

 

91 422 39 20

 

 

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Obywatelskich,
 ul. Lipowa 51 Wołczkowo, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 -16.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: wso@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Małgorzata Chmielewska

91 311 22 81

poniedziałek 
830 – 1630

wtorek – piątek
700 – 1500

7

Sekretariat

Sonia Badowska
Sekretarka

91 311 22 81

 

Ds. dowodów osobistych

Janina Kujawa
Inspektor

91 311 23 00

1

Aleksandra Rzepka
Inspektor

91 441 05 47

Ds. ewidencji ludności

Maria Komajda-Kosińska
Inspektor

91 311 38 03

Ds. działalności gospodarczej, Karty Dużej Rodziny, Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz zabytków

Agnieszka Łączna-Jaworek
Inspektor

91 439 65 07

9

Ds. gminnych boisk, placów zabaw i parkingów leśnych; opróżniania koszy ulicznych; utrzymania czystości na przystankach autobusowych 

Aleksander Wasilewski
Pomoc Administracyjna

91 441 05 40

7

Ds. cmentarzy

Marlena Karpińska-Barszcz
Inspektor

91 441 05 09

8

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji,
72-003 Dobra, ul. Graniczna 39b

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Anna Budzyńska

91 311 34 87

poniedziałek 
830 – 1630

wtorek – piątek
700 – 1500

3

Sekretariat – kasa

Dorota Ciechanowicz
Sekretarka

91 311 34 87

5

Ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Wioletta Górka
Specjalista

91 421 44 43

2

Ds. wywozu odpadów komunalnych oraz PSZOK

Paulina Dziwura
Specjalista

91 421 44 43

2

Ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przyjmowanie deklaracji)

Monika Szczuko
Specjalista

91 311 23 07

poniedziałek 
830 – 1630

wtorek- czwartek 700 – 1500

1

Adela Pietryszak
Inspektor

91 311 23 07

Grzegorz Łękowski
Specjalista

91 311 23 07

Iwona Sikora
Inspektor

91 441 05 21

Ds. Księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i egzekucji

Agata Przewodowska
Inspektor

91 311 34 16

poniedziałek 
830 – 1630

wtorek – piątek
700 – 1500

4

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Ochrony Środowiska,
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: wos@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

Andrzej Miluch

91 311 23 06 

poniedziałek 
830 – 1630

wtorek – piątek
700 – 1500

 

Sekretariat, czyste powietrze

Anna Komajda
Specjalista

91 311 23 06 

 

Naturalna retencja, dzikie wysypiska, sprawy dot. zalegania odpadów

Monika Buczek
Inspektor

 91 311 38 40

poniedziałek 
830 – 1630

środa – czwartek
700 – 1500

 

Decyzje środowiskowe, azbest, eksploatacja przydomowych oczyszczalni, zezwolenia dla firm na odbiór i transport ścieków

Magdalena Majerczyk-Nowak
Główny Specjalista

91 311 38 40 

 

Wycinka drzew, zezwolenia na uprawę konopii włóknistych, waloryzacja przyrodnicza

Agnieszka Dramska
Specjalista

 91 441 05 34

poniedziałek 
830 – 1630

środa – czwartek
700 – 1500

 

Wprowadzanie danych do systemów dot. ochrony środowiska, opieka nad zwierzętami

Izabela Worach
Inspektor

 91 441 05 46

 Zaburzenia stosunków wodnych, opiniowanie wniosków na poszukiwania złóż kopalin

Agata Bystrzak
Inspektor

 91 311 36 18

Straż Gminna w Dobrej z siedzibą w Wołczkowie

 ul. Lipowa 51 Wołczkowo, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 20.00

sobota 7.00 - 15.00

​​​​​​​Sekretariat: poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00

e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

91 311 52 56

poniedziałek – piątek
700 – 1500

Sekretariat

Karolina Góralska

Pomoc administracyjna

91 311 52 56

w soboty oraz po godzinie 1500:
501 701 076

Fax

 

91 431 40 28

 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra

Zarządzanie Kryzysowe

Grzegorz Pieszko

Główny Specjalista do Spraw Zarządzania Kryzysowego, któremu powierzono obowiązki Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra

91 312 06 03

508 222 219

środa – piątek
700 – 1500

Obrona Cywilna

Andrzej Wajda

Główny specjalista ds. Obronnych

91 312 06 03

 

poniedziałek – środa
700 – 1500

Fax

 

91 441 05 43

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
ul. Graniczna 24a , 72-003 Dobra,

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00

Kierownik OPS

Karolina Krzemińska

91 424 19 79

poniedziałek
800 – 1630

 

wtorek
730 – 1500

 

środa – piątek
700 – 1500

Pracownicy socjalni

Monika Kalinowska

91 311 33 93

Magdalena Lipińska

Katarzyna Kamińska

Elżbieta Wiśniewska

Świadczenia rodzinne,

 

Świadczenie wychowawcze 500+

 

Fundusz Alimentacyjny

Ewa Bob

Główny Specjalista - Kierownik Zespołu

91 311 38 10

poniedziałek
800 – 1630

 

wtorek
730 – 1500

 

środa – czwartek
700 – 1500

Joanna Suproniuk

Spcjalista

Marzena Jemielity

Inspektor

Fax

 

91 424 19 79

 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Kierownik

Joanna Hrabska

91 311 37 38

 

Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Dobrej

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - niedziela 8.00 - 16.00

e-mail: schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl

Dyrektor

Katarzyna Hermanowicz


508 222 247

poniedziałek – niedziela
800 – 1600

Główna Księgowa

Edyta Jedynak

Lekarz Weterynarii

Armand Oczkowicz

Lekarz Weterynarii

Agata Miklewicz

Lekarz Weterynarii

Anita Pawlak

Specjalista ds. adopcji i kadr

Ewa Sekrecka

Referent ds. adopcji i księgowości

Joanna Woronowicz

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek

ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Dyrektor

Zofia Hrynkiewicz

91 424 19 80

 

 

 

 

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej