Czujniki jakości powietrza w Dołujach i Kościnie

Kategoria > Ochrona środowiska
Czujniki jakości powietrza w Dołujach i Kościnie

Gmina Dobra zainstalowała czujniki jakości powietrza w miejscowościach Dołuje i Kościno. Ekosłupki sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Kościno zgłosiło do Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra 2023 projekt "Dołuje i Kościno są EKO". Podczas głosowania, które odbyło się w lutym tego roku, zdobył on 114 głosów mieszkańców i został zakwalifikowany do realizacji.

W ramach projektu w miejscowościach Dołuje (przy przychodni) i Kościno (na pętli autobusowej) zainstalowano tzw. ekosłupki z czujnikami jakości powietrza. Za pośrednictwem sieci bezprzewodowej czujniki łączą się z platformą AirSensor, pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czujników i przedstawianie ich na mapie w trybie rzeczywistym oraz prowadzenie analiz danych historycznych w formie tabel i wykresów.

"Czujniki mierzą stężenie zanieczyszczeń w powietrzu: pyłów zawieszonych PM 1, PM 2.5, PM 10, dwutlenku azotu (NO2), formaldehydów i ozonu (O3). Dodatkowo ekosłupki wykonują pomiar ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności" - wyjaśnia Andrzej Miluch, kierownik Wydziału ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra.

Po wykonaniu pomiaru czujnik sygnalizuje aktualny stan powietrza, zgodnie z przypisaną do zanieczyszczenia kolorystyką. Wyniki można oglądać na bieżąco za pośrednictwem strony ekoslupek.pl lub aplikacji mobilnej EkoSłupek, którą można pobrać na swój telefon.

Artykuł: www.gminadobra24.pl

Fot. Andrzej Miluch, kierownik Wydziału ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra.

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej