Na skróty

Inwestycje

Gmina Dobra TV

Kontakt z Gminą Dobra

Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Dobra możliwy jest też telefonicznie lub przez internet - drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap (www.epuap.gov.pl)
Sekretariat Urzędu Gminy - Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
Sekretariat Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji - Graniczna 24a, 72-003 Dobra
Sekretariat Wydziału ds. Obywatelskich - Lipowa 51 Wołczkowo, 72-003 Dobra
Sekretariat Wydziału ds. Ochrony Środowiska - Graniczna 31, 72-003 Dobra
Sekretariat Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji - Graniczna 39b, 72-003 Dobra
Sekretariat Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy - Graniczna 24a, 72-003 Dobra
Sekretariat Wydziału ds. Podatków - Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej